Серията "Плачещи животни" представя застрашените видове