Художник използва древна техника, за да превърне стените в изкуство