Художник превръща принцесите от приказките в злодеи в картините си