Художник преобразява обикновени хора, както и известни герои в карикатури