Художник създава растения от хартия, без да използва ножици