Артист използва ежедневни предмети, за да създава миниатюрни светове