Двойки, които доказват, че любовта променя хората към по-добро