Метрото в Москва несъмнено е едно от най-красивите в света. През 1933 г. най-големите архитекти от съветската епоха оставят своя отпечатък върху градския пейзаж, като създават едно от най-важните обекти на културното наследство в Русия. Когато сталинът и централният комитет на Комунистическата партия, болшевиките, започнаха да се развиват през 1931 г., той станал символ на архитектурната мощ, която по това време не се радваше на гражданското строителство.