Изкуството помага на създателят на тези картини да се справи с депресията