Изкуство, вдъхновено от природата: камъни и листа в омайващи спирали