Този мост, който се намира във Виетнам, е съвсем нов и много интересен. Направен е така, сякаш 2 гигантски ръце държат моста. Известен като "Златният мост", той се намира на 1400 м надморска височина и от него се разкрива уникална гледка. Създаването на моста отнема около 1 година, но усилията си струват. Вижте го.