Интересът към проследяването на "еволюцията на орнаментите в историята на изкуството", френският уличен художник Артър-Луи Игнаре - известен също като Али - изобретателно включва древни мотиви в своя графити. В последната серия, наречена "Килим", Али покрива пренебрегваните тротоари във Франция и Финландия с шарени рисувани "килими".