Сюрреалистични произведения на изкуството, които изобразяват връзката между дивата природа и хората