Фотограф ни показва, че черните котки са като всички други