Артистични животни, чиито реакции към света са безценни