Призванието на истинския мъж е да бъде баща!
20.02.2015|15:32 Прочитания: 763

Бащата е неотменна фигура в живота на едно дете. Той играе ролята на наставник и учител, пример за подражание е в детските очи.

Научно доказано е, че един грижовен баща оказва положително влияние върху живота не само на малчугана и неговата майка, но с грижите, които полага, подобрява и своя собствен живот.

По-голямата ангажираност на бащата в света на детето влияе положително върху осигуряването на равенство между половете и предотвратяване на насилието над деца.

Призванието на истинския мъж е да бъде баща!MenCare

В света има около три и половина милиарда мъже, всеки различен посвоему. По данни на световни организации на приблизително четирима от всеки пет мъже им предстои да станат родители в даден етап от живота си, или вече са такива.

Призванието на истинския мъж е да бъде баща!MenCare

MenCare е глобална организация за подкрепа на бащинството, която се осъществява на територията на пет континента, в над 20 държави. Целта й е да насърчава все по-голямото участие на бащата в грижите и възпитанието на децата. А ангажирането на мъжете в този процес да бъде приемано като едно похвално и достойно начинание.

Призванието на истинския мъж е да бъде баща!MenCare

Производна на MenCare в България е организацията "Да бъдеш баща”. Тя е част от глобалната институция и в центъра й стоят нуждите на детето. Цели да фокусира вниманието на обществото върху значението на бащината роля и нейното влияние върху развитието на детето.

Призванието на истинския мъж е да бъде баща!MenCare

Сред основните задачи на националната кампания е да бъде предизвикан обществен дебат за "мъжката” и "женската” роля в отглеждането, възпитанието и образованието на