Габровец се вози на такси в Балкана. Пътят е много тесен. На един завой колата изхвръква от пътя и започва да пада в дерето. Шофьорът прошепнал обезумял: 
- Господи! Ще умрем! 
Габровецът го скастрил: 
- Вместо да се обяснявaш, изключи таксиметъра!

Следваща доза смях...