Неравенството и дискриминацията, чрез изкуство върху тялото