Ливанският фотограф Омар Реда документира световните култура и традиции с уникална гледна точка. Той се съсредоточава само върху ръцете на хората, без да показва лицата им и така ни кара да се замислим за това какви са тези хора. Ръцете говорят много за един човек, за това през какво е минал и какво е работил. Опитайте се да познаете какви са професиите на тези хора.
Племенен човек
Моделиер
Войник
Грънчар
Механик
Свят човек
Градинар
Фермерка
Шофьор
Дърводелец
Бръснар
Пекар