Архитект се отказва от работата си, след като осъзнава, че градовете унищожават природата и ги съчетава