Няколко комикса, които показват, че животът може да бъде чист и прост