Архитектурата на европейските градове, пресъздадена чрез очарователна бродерия