Една майка, която не се срамува от тялото си след раждането