Този фотографски проект е на Дейвид Сасо и има за цел да покаже как хората с тританопия виждат света. Тританопията е форма на цветна слепота, при която ретината е с дефицит или липсва конусовидни клетки, съдържащи опинци, които отговарят на цвета на синьото, което води до невъзможност да се прави разлика между синьото и зеленото.