Създателят на тези бижута създава фантастични фигури, които са "замразени" в ясни сфери. Използва полимерна глина, за да ги извая и смола, за да ги покрие. Повечето скулптури на този артист са с големи размери, но намира нещо специално в миниатюрните скулптури. Някои от тези странни фигурки са превърнати в бижута. Разгледайте ги...