Създателят на тези отбранителни механизми за насекоми им дава имена като "броня", "камуфлаж", "самозащита" и т.н. Идеята на всичко това е да повиши информираността на населението за намаляването на популацията на насекомите. Това е сериозен проблем, който излага цялото население на опасност, защото изчезването на насекомите ще наруши екосистемата.