Когато видите малко момиченце, какво си мислите за него? Невинно момиченце, изпълнено с щастие и надежда? Момиченце, което ще израсне, заобиколено от положителна енергия? Да, в повечето случаи е така, но има малки момичета, които имат доста суров живот- изнасилвания, детски труд и други социални проблеми са засегнати в тези снимки...