Горящия човек е едноседмичен фестивал, който се провежда в САЩ. Входът за фестивала струва 1500 долара. Във фестивала са включени всевъзможни видове изкуство: от огромни постройки до малки предмети показвани сред пустинята. По подобие на самата скулптура символизираща фестивала, част от изложените творби се изгарят, докато други се даряват или запазват за други изложения или следващите издания на "Горещия човек".