Тези кучета дават нов смисъл на поговорката "Приятел в нужда се познава"