Това 25-годишно момче носи само исторически тоалети от 14-годишна възраст