Художник създава невъзможни реалности, които ни карат да се замислим