"Облачен" грим- най-магическата тенденция при гримовете