29 души, които са натиснали бутона "рестарт" на живота си