Създателката на тези торти за прът път открива 3D желеобразните торти преди 2 години. Тя започва да създава такива торти и да публикува резултатите в социалните мрежи. Постепенно тя започва да получава поръчки, а след това създава свой собствен бизнес. Тези торти имат специално значение за нея, защото й помагат да премине по-лесно през битката с рака.