Пантофи, индентични с домашния ви любимец- страхотно, нали?