Жена създава уникални кукли, които са копия на малките им собственици